SULJE VALIKKO

avaa valikko

Kustannus oy Duodecim
Sivumäärä: 516 sivua
Asu: Kovakantinen kirja
Painos: 5. uud. p.
Julkaisuvuosi: 2022 (lisätietoa)
Kieli: Suomi
Miten voin itse valmistautua vanhenemiseen ja edistää omaa hyvinvointiani? Millaista gerontologista asiantuntijuutta terveydenhuollon palvelujärjestelmässä tarvitaan?

Täysin uudistettu Gerontologia sisältää ajanmukaista tietoa vanhenemisen tutkimisesta ja siitä, miten sosiaaliset tekijät, kulttuuri ja aika muuttavat vanhenemista. Väestön rakennetta, määrää ja terveyttä kuvataan uusimman tiedon pohjalta. Kirja sisältää perustiedot ihmisen fyysisestä, psykologisesta sekä aistien vanhenemisesta. Lisäksi kirjassa kuvataan, miten ihminen voi itse valmistautua vanhenemiseen ja edistää omaa hyvinvointiaan. Lopuksi esitellään terveydenhuollon palvelujärjestelmässä tarvittavaa gerontologista asiantuntijuutta.

Gerontologia sopii erityisesti sosiaali- ja terveysalan opiskelijoille ammattikorkeakouluissa sekä yliopistoissa ja avoimessa yliopistossa. Se on oiva oppikirja myös liikunnan, lääketieteen ja psykologian aloille. Lisäksi se soveltuu vanhenevan väestön terveyden, toimintakyvyn, liikunnan, kuntoutuksen, mielenterveyden ja hyvinvoinnin parissa työskenteleville.

”Vanhenemista on kaikilla yhteiskunnan aloilla tarkasteltava tiedon, ei luulon varassa. Väestön iän karttumista on ennakoitu pitkään. Vanhuuden elämänvaiheen muutokset ovat olleet niin nopeita, että yleinen käsitys vanhuudesta on osin vanhanaikainen. Uusimpaan tietoon perustuvan vanhenemista ja vanhuutta kuvaavan kirjan tarve on ilmeinen”, kertoo Gerontologia-kirjan päätoimittaja, gerontologian ja kansanterveyden professori Taina Rantanen.

Päätoimittaja

Taina Rantanen
Gerontologian ja kansanterveyden professori vuodesta 2005 Jyväskylän yliopiston Liikuntatieteellisessä tiedekunnassa. Useiden mittavien monitieteisten aktiivisena vanhenemista ja liikkumista käsittelevien tutkimushankkeiden johtaja. Julkaisuja vanhenemisen epidemiologiasta, elämänkulusta, toiminnanvajauksien synnystä, liikkumisesta ja aktiivisuudesta sekä liikunnan ja aktiivisuuden edistämisestä. Useita merkittäviä palkintoja ja huomionosoituksia saavutuksista vanhenemisen tutkimuksen alalla.

Toimittajat:
Katja Kokko
Tutkimusjohtaja vuodesta 2014 Gerontologian tutkimuskeskuksessa liikuntatieteellisessä tiedekunnassa Jyväskylän yliopistossa. Julkaisuja elämänkaari- ja aikuisiän kehityspsykologiasta sekä persoonallisuuden ja mielen hyvinvoinnin yhteyksistä muuhun toimintakykyyn.

Sarianna Sipilä
Liikuntagerontologian professori vuodesta 2013 Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisessä tiedekunnassa. Vuosina 2018--2021 tutkimuksesta ja innovaatiotoiminnasta vastaava varadekaani ja vuodesta 2022, nelivuotiskauden, dekaani liikuntatieteellisessä tiedekunnassa. Tutkimuksen kohteena erityisesti fyysisen aktiivisuuden ja liikuntainterventioiden vaikutukset ikääntyvien ihmisten tuki- ja liikuntaelimistön kuntoon ja toimintakykyyn.

Anne Viljanen
Gerontologian ja kansanterveyden yliopistonlehtori Jyväskylän yliopistossa vuodesta 2014. Tutkimushankkeita ja -julkaisuja erityisesti iäkkäiden aistitoimintoihin ja liikkumiseen liittyen.

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
LISÄÄ OSTOSKORIIN
Myymäläsaatavuus
Helsinki
Tapiola
Turku
Tampere
Vaasa
Gerontologiazoom
Sisäänkirjautuminen
Kirjaudu sisään
Rekisteröityminen
Oma tili
Omat tiedot
Omat tilaukset
Omat laskut
Lisätietoja
Asiakaspalvelu
Tietoa verkkokaupasta
Toimitusehdot
Tietosuojaseloste